Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
18/47 Grävtillstånd Hallsbergs kommun Grävarbete Viby Församlingshem Eltel Networks Infranet AB 2018-10-01 2020-09-30
19/17 Förstärkning elnät Kristallgatan Grävarbete Knölagatan ONE Nordic AB 2019-06-14 2020-06-14
19/57 Ny matning Esplanaden Grävarbete Esplanaden ONE Nordic AB 2019-11-15 2020-11-15
19/58 nyanslutning Kvarsätters sjöväg Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2019-10-01 2020-10-01
19/61 Generell TA-plan Gatukontoret Hallsbergs kommun Arbetstillåtelse Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-09-11 2020-09-11
19/68 frambyggnad nytt exp område Samsala Grävarbete Elvas Gata ONE Nordic AB 2019-11-11 2020-11-20
19/70 tegelgatan Grävarbete Tegelgatan ONE Nordic AB 2019-11-18 2020-11-20
20/6 Sköllersta E001 Grävarbete Dalaskogsvägen Dalaskogsvägen Erstorpsvägen Eltel Networks Infranet AB 2020-02-20 2020-06-30
20/16 nyanslutning Klockarevägen 3, Svennevad Grävarbete Klockarevägen ONE Nordic AB 2020-04-15 2020-08-31
20/18 Nyanslutning Egebyvägen 2 Grävarbete Egebyvägen ONE Nordic AB 2020-04-15 2020-10-15
20/19 Nyanslutning Hallsbergsvägen, ÖSTANSJÖ Grävarbete Hallsbergsvägen ONE Nordic AB 2020-05-01 2020-11-01
20/20 Hässlebergsskogen exploatering av GATA/VA Grävarbete Hässlebergsvägen Hardemovägen Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2020-03-30 2020-08-31
20/21 Åsenvägen SKÖLLERSTA Grävarbete Åsenvägen ONE Nordic AB 2020-04-13 2021-04-12
20/22 Lipab Vikatorp Grävarbete Vikatorpsvägen Hässlebergsvägen Trafikbutiken i Örebro AB 2020-04-01 2020-08-31
20/26 Nyanslutning Rapsvägen 3 Grävarbete Rapsvägen ONE Nordic AB 2020-05-01 2020-11-01
20/27 Bergööska Huset, Forsbergs Måleri Arbetstillåtelse Östra Storgatan Trafikbutiken i Örebro AB 2020-04-22 2020-05-31
20/30 nyanslutning Egebyvägen 9, Sköllersta Grävarbete Egebyvägen ONE Nordic AB 2020-05-25 2020-11-23
20/33 Schaktfri ledningsrenovering VA Arbetstillåtelse Ekliden NCC Sverige AB - No Dig 2020-05-25 2020-06-05
20/34 Lingongatan/Korsbergsgatan Grävarbete Korsbergsgatan Lingongatan Infratek Sverige AB 2020-05-18 2020-08-21
20/35 Trädgårdsgatan 5, Pålsboda Grävarbete Trädgårdsgatan Transtema Network Services AB 2020-05-25 2020-06-05
1 2 >
©2020 Geomatikk AB