Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/49 E902 Hallsberg, Pålsboda, Östansjö, Vretstorp Grävarbete Södra Promenaden Askersundsvägen BACKGATAN BACKGATAN BACKGATAN BACKGATAN Björkvägen BLOMVÄGEN BRYGGARGATAN BRYGGARGATAN BRYGGARGATAN DALVÄGEN EKBÄCKSVÄGEN EKBÄCKSVÄGEN EKLIDEN FURUGATAN Gjuterivägen GROTORPSGATAN GROTORPSGATAN GRÄNSGATAN Hallsbergsvägen JÄGARGATAN JÄGARGATAN KAPURAGATAN KNÖLAGATAN KNÖLAGATAN KNÖLAGATAN KNÖLAGATAN KROKVÄGEN KÅRSTAHULTSGATAN Kärrsvägen LINGONGATAN LINGONGATAN Linvägen PARALLELLGATAN PARALLELLGATAN PARKVÄGEN PER LARSGATAN RÅGVÄGEN RÅGVÄGEN SKALLERUDSVÄGEN SKOGSSTIGEN SKOGSSTIGEN SKOGSSTIGEN SLÅTTERVÄGEN SLÅTTERVÄGEN SNICKAREVÄGEN SOLDATVÄGEN SOLDATVÄGEN SOLDATVÄGEN Södra Promenaden Södra Promenaden Torngatan UGGLEVÄGEN VALLMOVÄGEN VILLAGATAN VILLAGATAN VILLAGATAN Västergatan Västergatan VÄSTRA STORGATAN VÄSTRA STORGATAN ÖSTRA PROMENADEN Eltel Networks Infranet AB 2019-07-22 2020-02-29
19/50 Nyanslutning Klockarevägen Svennevad Grävarbete Klockarevägen ONE Nordic AB 2019-09-16 2019-12-30
19/52 justerad schaktsträcka Lilla Älberg (tidigare ansökan 19/14) Grävarbete Ulvsätter 2:4 ONE Nordic AB 2019-09-16 2020-04-20
19/57 Ny matning Esplanaden Grävarbete Esplanaden ONE Nordic AB 2019-11-15 2020-11-15
19/58 nyanslutning Kvarsätters sjöväg Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2019-10-01 2020-10-01
19/59 Restaurering av pålsboda kiosken efter brand Arbetstillåtelse Ocab Närke AB 2019-09-03 2019-12-31
19/61 Generell TA-plan Gatukontoret Hallsbergs kommun Arbetstillåtelse Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-09-11 2020-09-11
19/66 Östra Storgatan 4, Surface bygg Arbetstillåtelse Östra Storgatan Trafikbutiken i Örebro AB 2019-09-23 2020-02-28
19/68 frambyggnad nytt exp område Samsala Grävarbete Elvas Gata ONE Nordic AB 2019-11-11 2020-11-20
19/71 VA-ledningsarbete, framdragning av servisledning till fastigheten Folkasbo 2:1 Grävarbete Skolgatan Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-11-07 2019-11-21
19/72 Vretstorp Grävarbete Torngatan Tuvan Heras Stängsel AB 2019-11-06 2019-11-30
< 1 2 3 4
©2019 Geomatikk AB