Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 19/28 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen Status: Godkänd
Berörda vägar: Södra Promenaden 41 47
Gjuterivägen 14 16
Ansökan gäller: VA-anläggning, Dagvatten, Gatubelysning
Start: 2019-05-03
Slut: 2020-09-30
Ärendeinformation
Registrerad: 2019-05-03 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (10751)
Vägarbete (7957)
Ärendetitel: Södra Promenaden - Ärende 20190409-0163 - Ledningsanvisning Ärendetyp: Ansökan
©2020 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.