Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
21/11 Åldrad luftledning ska ersättas med ny markkabel Grävarbete Stensbovägen Infratek Sverige AB 2021-04-01 2022-10-28
21/66 Schakt elservice Grävarbete Stocksättersvägen ONE Nordic AB 2021-11-01 2022-11-01
22/2 Trädgårdsgatan Grävarbete Trädgårdsgatan ONE Nordic AB 2022-03-31 2022-12-31
22/9 Nyanslutning mogan 26, Östansjö Grävarbete Mogatan ONE Nordic AB 2022-04-25 2023-04-25
22/11 Generell TA-plan kopplat till Ramavtal Beläggningsarbete Grävarbete Västra Storgatan Skanska Industrial Solutions AB - Asfalt Örebro 2022-02-16 2023-12-31
22/14 Kabelskåpsbyte Hallsberg E2 Grävarbete Hagvägen Långängsvägen Sockenvägen Vibytorpsvägen Bäckvägen Hagmarksvägen Sömmerskevägen Infratek Sverige AB 2022-04-11 2022-09-30
22/25 Backa Allé - Pålsboda Grävarbete Backa Allé ONE Nordic AB 2022-04-18 2022-10-31
22/27 Nyanslutning Gårdgatan Östansjö Grävarbete Gårdgatan ONE Nordic AB 2022-05-02 2023-05-02
22/28 Lundgatan 3 Grävarbete Lundgatan ONE Nordic AB 2022-05-16 2023-05-16
22/30 Kristallgatan 24 Grävarbete Kristallgatan ONE Nordic AB 2022-05-02 2023-05-19
22/33 Schaktansökan 14527 SY L111 Åsen-Testavägen Grävarbete Smedjegatan Villavägen Skolvägen Skogsvägen Banvallen Prästängsvägen NEKTAB Nordisk Elkraftteknik AB 2022-07-18 2023-06-30
22/35 rösegatan pr9 Grävarbete Rösegatan Transtema Network Services AB 2022-05-04 2022-09-30
22/37 falkvägen pr9 Grävarbete Falkvägen Transtema Network Services AB 2022-05-04 2022-10-31
22/38 Reparation Fjärrvärme Grävarbete Oskarsgatan E.ON Värme Sverige AB 2022-05-23 2022-09-30
1 2 >
©2022 Geomatikk AB