Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
21/11 Åldrad luftledning ska ersättas med ny markkabel Grävarbete Stensbovägen Infratek Sverige AB 2021-04-01 2022-12-16
22/2 Trädgårdsgatan Grävarbete Trädgårdsgatan ONE Nordic AB 2022-03-31 2022-12-31
22/9 Nyanslutning mogan 26, Östansjö Grävarbete Mogatan ONE Nordic AB 2022-04-25 2023-04-25
22/11 Generell TA-plan kopplat till Ramavtal Beläggningsarbete Grävarbete Västra Storgatan Skanska Industrial Solutions AB - Asfalt Örebro 2022-02-16 2023-12-31
22/27 Nyanslutning Gårdgatan Östansjö Grävarbete Gårdgatan ONE Nordic AB 2022-05-02 2023-05-02
22/28 Lundgatan 3 Grävarbete Lundgatan ONE Nordic AB 2022-05-16 2023-05-16
22/30 Kristallgatan 24 Grävarbete Kristallgatan ONE Nordic AB 2022-05-02 2023-05-19
22/33 Schaktansökan 14527 SY L111 Åsen-Testavägen Grävarbete Banvallen Prästängsvägen Villavägen Skolvägen Skogsvägen Smedjegatan NEKTAB Nordisk Elkraftteknik AB 2022-07-18 2023-06-30
22/45 Rönnsbärvägen nyanslutning Grävarbete Rönnbärsvägen ONE Nordic AB 2022-07-01 2023-07-03
22/64 Betäckningsbyte - FV Grävarbete Kyrkogatan E.ON Värme Sverige AB 2022-09-05 2022-12-30
22/74 Nyanslutning Skolvägen 15, Sköllersta Grävarbete Skolvägen ONE Nordic AB 2022-10-03 2023-10-03
22/77 Hallsbergs Bangård Grävarbete Rangergatan WSP Sverige AB 2022-10-17 2022-12-04
22/88 TA-plan Samsalagatan Grävarbete Samsalagatan Trafikbutiken i Örebro AB 2022-11-07 2024-01-31
22/90 TA-plan - Västra Storgatan 3 Arbetstillåtelse Västra storgatan Trafikbutiken i Örebro AB 2022-11-28 2022-12-16
22/91 Geoteknisk undersökning Grävarbete Hallsbergsterminalen VAP 2022-11-21 2022-12-22
22/94 Samzeliibron Arbetstillåtelse Kyrkogatan Under Samzeliibron Kraftvärmegatan Saferoad Sverige AB 2022-11-24 2022-12-07
©2022 Geomatikk AB