Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/61 Generell TA-plan Gatukontoret Hallsbergs kommun Arbetstillåtelse Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-09-11 2022-09-10
20/106 Förstärkning elnät tisarstrand Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2021-04-01 2022-05-01
21/11 Åldrad luftledning ska ersättas med ny markkabel Grävarbete Stensbovägen Infratek Sverige AB 2021-04-01 2022-05-31
21/21 nyanslutning sockenvägen 5, Sköllersta Grävarbete Babelsvägen ONE Nordic AB 2021-05-10 2022-05-09
21/42 Nyanslutning Furugatan 10, Vretstorp Grävarbete Furugatan ONE Nordic AB 2021-08-01 2022-02-01
21/60 Skördetröskan 2 Grävarbete Hyttgatan Skrukelund Konsult AB 2021-10-25 2022-05-02
21/66 Schakt elservice Grävarbete Stocksättersvägen ONE Nordic AB 2021-11-01 2022-11-01
21/74 Lärkstigen 12 Grävarbete Lärkstigen Transtema Network Services AB 2021-11-15 2022-02-25
21/76 Skåp justering Norrbyvägen 4 Hallsberg Grävarbete Norrbyvägen Transtema Network Services AB 2021-11-17 2022-03-31
21/77 NCC, Samsala Arbetstillåtelse Korsbergsgatan Trafikbutiken i Örebro AB 2021-11-15 2022-08-31
21/78 Exploateringsområde Samsala etapp 2 Grävarbete Elvas Gata ONE Nordic AB 2021-12-06 2022-05-02
©2022 Geomatikk AB