Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/61 Generell TA-plan Gatukontoret Hallsbergs kommun Arbetstillåtelse Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-09-11 2022-09-10
20/38 Byggtema, Alléskolan Arbetstillåtelse Södra Allén Trafikbutiken i Örebro AB 2020-06-08 2021-12-31
20/106 Förstärkning elnät tisarstrand Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2021-04-01 2022-05-01
21/10 Generell TA-plan 2021 Arbetstillåtelse ONE Nordic AB 2021-01-01 2021-12-31
21/11 Åldrad luftledning ska ersättas med ny markkabel Grävarbete Stensbovägen Infratek Sverige AB 2021-04-01 2022-05-31
21/21 nyanslutning sockenvägen 5, Sköllersta Grävarbete Babelsvägen ONE Nordic AB 2021-05-10 2022-05-09
21/25 H3-H13 HALLSBERG-BÄCK Grävarbete Vadsgatan Kvarngatan Bandgatan Industrivägen Smedjegata Samsalagatan Infratek Sverige AB 2021-08-09 2021-12-17
21/36 Kabelskåpsbyte Pålsboda Grävarbete Backa Gränd Norra Bangatan Folkasbovägen Svalstigen Hökvägen Ugglevägen Örnvägen Falkvägen Kungänsvägen Lärkstigen Starstigen Torggatan Lindvägen Björkvägen Granvägen Norra Promenaden Nygatan Hagagatan Infratek Sverige AB 2021-07-05 2021-12-31
1 2 >
©2021 Geomatikk AB