Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
20/106 Förstärkning elnät tisarstrand Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2021-04-01 2024-06-03
22/97 Ny fjärrvärmeledning Ulvsätter 2-4 Grävarbete Utkällevägen Skrukelund Konsult AB 2023-02-15 2024-05-15
23/13 Konfliktpunkter TRV JRV HALLSBER-ÅSBRO Grävarbete Äspsätter ONE Nordic AB 2023-04-01 2025-05-31
23/23 Isoleringsåtgärder Tallgatan/Skävnom Grävarbete Tallgatan fagerlid ONE Nordic AB 2023-05-01 2024-04-30
23/37 Drift och underhåll av vägbelysning Arbetstillåtelse Västra Storgatan One-Nordic AB - Trafiksignaler 2023-04-01 2027-03-31
23/69 Fiberförläggning Grävarbete Ekvägen Tallvägen Tallvägen Treuddsvägen Egebyvägen Godtämplarvägen Prästängsvägen Sockenvägen Babelsvägen Sörby Björkvägen Sörby Sörby Sockenvägen Sockenvägen Egebyvägen Skolvägen Skolvägen Villavägen Tallvägen Dalaskogsvägen Klockarvägen Tingsvägen Klockarvägen Prästängsvägen Smedjegatan Erstorpsvägen Peab Sverige AB 2023-06-05 2024-06-15
1 2 >
©2024 Geomatikk AB