Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/61 Generell TA-plan Gatukontoret Hallsbergs kommun Arbetstillåtelse Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-09-11 2022-09-10
21/11 Åldrad luftledning ska ersättas med ny markkabel Grävarbete Stensbovägen Infratek Sverige AB 2021-04-01 2022-05-31
21/62 Samsala Fiber Grävarbete Lingongatan ängsvaktargatan Kullängsvägen Tisarvägen Eltel Networks Infranet AB 2021-08-23 2022-05-30
21/66 Schakt elservice Grävarbete Stocksättersvägen ONE Nordic AB 2021-11-01 2022-11-01
21/76 Skåp justering Norrbyvägen 4 Hallsberg Grävarbete Norrbyvägen Transtema Network Services AB 2021-11-17 2022-07-29
21/77 NCC, Samsala Arbetstillåtelse Korsbergsgatan Trafikbutiken i Örebro AB 2021-11-15 2022-08-31
22/2 Trädgårdsgatan Grävarbete Trädgårdsgatan ONE Nordic AB 2022-03-31 2022-12-31
22/9 Nyanslutning mogan 26, Östansjö Grävarbete Mogatan ONE Nordic AB 2022-04-25 2023-04-25
22/11 Generell TA-plan kopplat till Ramavtal Beläggningsarbete Grävarbete Västra Storgatan Skanska Industrial Solutions AB - Asfalt Örebro 2022-02-16 2023-12-31
22/12 nyanslutningar östansjö Grävarbete Violgatan Högvägen Karlavägen ONE Nordic AB 2022-05-02 2022-09-26
22/13 Trafiksäkerhetsåtgärder Esplanaden/Lokgatan Grävarbete Lokvägen Saferoad Sverige AB 2022-04-11 2022-06-01
22/14 Kabelskåpsbyte Hallsberg E2 Grävarbete Vibytorpsvägen Bäckvägen Hagmarksvägen Sömmerskevägen Hagvägen Långängsvägen Sockenvägen Infratek Sverige AB 2022-04-11 2022-09-30
22/23 Violgatan 11 - Östansjö Grävarbete Violgatan Transtema Network Services - SE20 Linjenät 2022-04-25 2022-05-31
22/25 Backa Allé - Pålsboda Grävarbete Backa Allé ONE Nordic AB 2022-04-18 2022-10-31
1 2 >
©2022 Geomatikk AB