Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
23/13 Konfliktpunkter TRV JRV HALLSBER-ÅSBRO Grävarbete Äspsätter ONE Nordic AB 2023-04-01 2025-05-31
23/37 Drift och underhåll av vägbelysning Arbetstillåtelse Västra Storgatan One-Nordic AB - Trafiksignaler 2023-04-01 2027-03-31
23/46 Fiber förläggning Grävarbete Norrbyvägen Norrbylund Västra Tvärgatan Stocksättersvägen Sannavägen Långängsvägen Snickarevägen Ängvägen Blomsterhultsgatan Bromsargatan Bäckatorpsgatan Stocksättersvägen Blomvägen Brogatan Brunnsgatan Furuvägen Gamlavägen Gränsgatan Peab Anläggning AB - Mellersta 2023-11-09 2024-07-01
23/49 Fiber förläggning Grävarbete Sockenvägen Linvägen Peab Anläggning AB - Mellersta 2023-04-11 2024-07-01
23/73 Fiberförläggning Grävarbete Nygatan Backgatan Nygatan Södra promenaden Nygatan Kuggängsvägen Falkvägen Svalstigen Lärkstigen Finkvägen Hökvägen Örnvägen Norra promenaden Idrottsvägen Högalidsgatan Hagagatan Kärrsvägen Villagatan Husargatan Västergatan Norra promenaden Björkvägen Villagatan Kärrsvägen Västergatan Furuvägen Skogsvägen Sottern Sottern Sottern Dampudden Svennevads by Bethlehem Billgårdsvägen Furuvägen Backa alle Södra promenaden Peab Sverige AB 2023-06-12 2024-06-30
1 2 3 4 >
©2024 Geomatikk AB