Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
20/106 Förstärkning elnät tisarstrand Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2021-04-01 2024-06-03
22/97 Ny fjärrvärmeledning Ulvsätter 2-4 Grävarbete Utkällevägen Skrukelund Konsult AB 2023-02-15 2024-05-15
23/13 Konfliktpunkter TRV JRV HALLSBER-ÅSBRO Grävarbete Äspsätter ONE Nordic AB 2023-04-01 2024-04-01
23/23 Isoleringsåtgärder Tallgatan/Skävnom Grävarbete fagerlid Tallgatan ONE Nordic AB 2023-05-01 2024-04-30
23/37 Drift och underhåll av vägbelysning Arbetstillåtelse Västra Storgatan One-Nordic AB - Trafiksignaler 2023-04-01 2027-03-31
23/81 Treuddsvägen Sköllersta Återanslutning <= 63 A Grävarbete Treuddsvägen ONE Nordic Ab 2023-07-21 2024-07-19
23/83 nyanslutning Rönngatan, Östansjö Grävarbete Köpmangatan ONE Nordic Ab 2023-09-11 2024-09-11
23/95 Nyanslutning småhus Stationsvägen 4 Grävarbete Stationsvägen ONE Nordic Ab 2023-10-23 2024-10-23
23/96 Nyanslutning Kraftvärmegatan Grävarbete Kraftvärmegatan ONE Nordic Ab 2023-10-01 2024-10-01
23/111 Överföringsledningar Hallsberg-Östansjö Grävarbete Äspsätter Lindesbergs Grus & Maskin AB 2023-10-23 2024-03-31
23/118 Hantverkargatan Förstärkning Grävarbete Hantverkargatan ONE Nordic Ab 2023-12-11 2024-12-11
23/120 Schaktning elkabel Grävarbete Ralavägen One Nordic AB 2023-12-04 2024-12-04
23/121 Schaktning elkabel Grävarbete Hantverkargatan One Nordic AB 2023-12-05 2024-12-05
23/122 Esplanaden 45 Grävarbete Esplanaden ONE Nordic Ab 2023-12-11 2024-12-11
23/125 TA-plan Arbetstillåtelse Road Rental Örebro AB 2023-12-18 2024-02-29
23/127 Generell TA-plan arbete i brunnar i Hallsberg Arbetstillåtelse Road Rental Örebro AB 2023-12-31 2024-12-31
24/3 Bergvärme Grävarbete Korsbergsgatan OK Tisaren 2024-02-12 2024-03-08
24/4 Tegelgatan 1, Hallsberg Grävarbete Tegelgatan Transtema Network Services AB 2024-02-19 2024-03-01
©2024 Geomatikk AB