Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
19/61 Generell TA-plan Gatukontoret Hallsbergs kommun Arbetstillåtelse Hallsbergs kommun - Drift- och Serviceförvaltningen 2019-09-11 2024-01-25
20/106 Förstärkning elnät tisarstrand Grävarbete Kvarsätters Sjöväg ONE Nordic AB 2021-04-01 2024-06-03
22/11 Generell TA-plan kopplat till Ramavtal Beläggningsarbete Grävarbete Västra Storgatan Skanska Industrial Solutions AB - Asfalt Örebro 2022-02-16 2023-12-31
22/33 Schaktansökan 14527 SY L111 Åsen-Testavägen Grävarbete Skolvägen Skogsvägen Smedjegatan Banvallen Prästängsvägen Villavägen NEKTAB Nordisk Elkraftteknik AB 2022-07-18 2023-06-30
22/45 Rönnsbärvägen nyanslutning Grävarbete Rönnbärsvägen ONE Nordic AB 2022-07-01 2023-07-03
22/74 Nyanslutning Skolvägen 15, Sköllersta Grävarbete Skolvägen ONE Nordic AB 2022-10-03 2023-10-03
22/88 TA-plan Samsalagatan Grävarbete Samsalagatan Trafikbutiken i Örebro AB 2022-11-07 2024-01-31
22/97 Ny fjärrvärmeledning Ulvsätter 2-4 Grävarbete Utkällevägen Skrukelund Konsult AB 2023-02-15 2024-05-15
22/99 Byte av kabelskåp åt eon Grävarbete Systeräng Lundby Genstorp Västanmossa Körtingsberg Viby Gård AXEDA Entreprenad AB - 1060 Mälardalen 2023-01-31 2023-07-31
23/13 Konfliktpunkter TRV JRV HALLSBER-ÅSBRO Grävarbete Äspsätter ONE Nordic AB 2023-04-01 2024-04-01
23/19 Fiber förläggning Grävarbete Allégatan Peab Anläggning AB - Mellersta 2023-03-20 2023-06-30
23/20 Fiber förläggning Grävarbete Bangatan Peab Anläggning AB - Mellersta 2023-03-20 2023-06-30
23/21 Fiber förläggning Grävarbete Björkvägen Peab Anläggning AB - Mellersta 2023-03-20 2023-06-30
23/23 Isoleringsåtgärder Tallgatan/Skävnom Grävarbete fagerlid Tallgatan ONE Nordic AB 2023-05-01 2024-04-30
1 2 3 .. 5 >
©2023 Geomatikk AB