Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Visa ansökningar:
Ansökan Ärendetitel Arbetstyp Vägnamn Entreprenör Start Slut
24/23 Åsenvägen 6 Grävarbete Åsenvägen 6 Infraffina företagspartner AB 2024-05-13 2024-06-24
24/27 Reparation vägräcke Arbetstillåtelse Östra Storgatan Lambertsson Sverige AB 2024-05-13 2024-05-31
< 1 .. 8 9 10
©2024 Geomatikk AB