Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 22/33 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: NEKTAB Nordisk Elkraftteknik AB Status: Godkänd
Berörda vägar: Smedjegatan 9 3
Skogsvägen 2 9
Skolvägen 2 16
Villavägen 3 4
Prästängsvägen 1 6
Banvallen 4d 4d
Ansökan gäller: El-kabel
Start: 2022-07-18
Slut: 2023-06-30
Ärendeinformation
Registrerad: 2022-05-02 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (17047)
Ärendetitel: Schaktansökan 14527 SY L111 Åsen-Testavägen Ärendetyp: Ansökan
©2023 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.