Grävarbeten i Hallsberg kommun
All grävning på mark med kommunalt intresse kräver godkänt grävtillstånd.

För mer information se www.hallsberg.se
Ansökningar
Sök adress
Sök:
Ansökansinformation

Ansökan: 23/69 Arbetstyp: Grävarbete
Entreprenör: Peab Sverige AB Status: Godkänd
Berörda vägar: Tallvägen 2 2
Dalaskogsvägen 7 15
Klockarvägen 70 90
Tingsvägen 7
Klockarvägen 94
Prästängsvägen 10
Smedjegatan 5 8
Erstorpsvägen 5 16
Ekvägen 6 11
Tallvägen 1
Tallvägen 16
Treuddsvägen 1 41
Egebyvägen 9
Godtämplarvägen 2
Prästängsvägen 9
Sockenvägen 5
Babelsvägen 4 7
Sörby 837
Björkvägen 19
Sörby 801 803
Sörby 920 934
Sockenvägen 22
Sockenvägen 33
Egebyvägen 2
Skolvägen 16
Skolvägen 6
Villavägen 3
Ansökan gäller: Fiber/bredband
Start: 2023-06-05
Slut: 2023-12-31
Ärendeinformation
Registrerad: 2023-05-29 Andra ansökningar på ärendet: Vägarbete (21125)
Vägarbete (21438)
Vägarbete (22231)
Vägarbete (20978)
Vägarbete (20644)
Vägarbete (21592)
Ärendetitel: Fiberförläggning Ärendetyp: Ansökan
©2023 Geomatikk AB

Navigation i kartan:

Verktygsfältet ovanför kartan låter dig manövrera i kartan.

Information om objekt

Genom att klicka en gång på aktuella ytor kommer en infomationsruta visas.

Navigeringsverktyg

navigasjonsverktøy Längst upp till vänster finns ett navigeringsverktyg, via pilarna kan du flytta kartan norr, öst, syd och väst, och via "reglaget" du ändra skalan. Dra handtaget nedåt för att zooma ut och upp för att zooma in. Eventuellt kan även "+" och "-" knapparna användas.